Vi finns här för dig!

Kvinnojouren Linneorna erbjuder individuell kostnadsfri hjälp till kvinnor/tjejer som blir utsatta för någon form av våld i sina nära relationer.

Verksamhet

På Kvinnojouren Linneorna kan kvinnor och tjejer få professionell hjälp i form av
  • Samtal i våra lokaler
  • Råd via telefon
  • Råd via mail

Du behöver inte vara bosatt i Eksjö för att få hjälp hos oss. Alla är välkomna!

Vi erbjuder även ett skyddat boende för dem som är i behov av detta (detta i samråd med socialtjänsten i hemkommunen).

 

Vilka är vi?

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Vi arbetar efter Unizons värdegrund och policy.

Vi har en styrelse med övergripande ansvar för verksamheten som besitter olika professionell kompetens.

Vi är en ideell förening där kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och åldrar är engagerade. Vi har inte någon anställd utan det är ideellt  arbetande kvinnor som ger stöd och hjälp.

Vi är en feministisk förening som arbetar för ett demokratiskt samhälle fritt från våld.

Vi arbetar

  • För ett jämställt samhälle
  • För att ge stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för olika former av förtryck såsom fysisk/psykisk misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier eller hot om våld
  • Med att förmedla information och kunskap om verksamheten samt
  • Med att påverka människors attityder och värderingar kring kön och sexualiserat våld

Vad vi erbjuder

Kvinnojouren Linneornas uppdrag består av tre delar:

  • Att ge stöd och rådgivning till kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer
  • Att erbjuda skyddat boende för kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer samt
  • Att sprida information och påverka samhället för att undvika att fler kvinnor och barn utsätts för våld i nära relationer

Om du vill kan vi följa med dig till läkare eller advokat och vi kan stödja dig i din kontakt med myndigheter och vid eventuell polisanmälan.

Om du och dina barn behöver flytta och behöver skydd kan vi, i samråd med socialtjänsten, erbjuda ett kollektivt skyddat boende åt er under en begränsad tid.

Ring oss på 0381-611 176. Vill du maila oss kan du göra det på linneorna05@gmail.com.

 

Kontakta oss

Vi har tillgång till ett skyddat boende. Behöver du någon att prata med? Tveka inte att kontakta oss på telefon 0381-611 176 eller via kontaktformuläret nedan.

0381-611 176

Vid akut behov ring 112

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Regementsgatan 21, 575 32 Eksjö

linneorna05@gmail.com