Vi finns här för dig!

Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp är du välkommen att kontakta oss!

Här finns hjälp!

Vi på Kvinnojouren arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar och skadar, får den utsatta personen att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.

Är du anhörig?

Att stå bredvid som vän eller anhörig eller annan person i kvinnans eller barnens närhet kan vara mycket jobbigt. Vi kan ge dig råd och stötta dig som anhörig.

Välkommen till Kvinnojouren Linneorna i Eksjö!

Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa

Vi önskar att vi inte behövdes, men det gör vi.
Vi behöver bli fler, eftersom de flesta som jobbar med jourverksamheten gör det ideellt.
Vill du också engagera dig för kvinnors rättigheter och mot mäns våld mot kvinnor, hör av dig!

Är du närstående?

För dig som finns nära

Känner du någon som blivit utsatt för våld i en nära relation? Tag kontakt med Kvinnojouren Linneorna i Eksjö. Du är alltid anonym, vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig! Telefonsvarare finns där du kan lämna meddelande. Vi kontaktar dig.

Kontakta oss

Vi har tillgång till ett skyddat boende. Behöver du någon att prata med? Tveka inte att kontakta oss på telefon 0381-611 176 eller via kontaktformuläret nedan.

0381-611 176

Vid akut behov ring 112

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Regementsgatan 21, 575 32 Eksjö

linneorna05@gmail.com